La Samaritana amb angelets i vestes blanques

La Samaritana porta el càntir a la mà i tot el conjunt és un quadre plàstic que recorda a l’espectador el moment de la vida pública de Jesús en que ell redimeix la pecadora. Va acompanyada d’angelets i vestes blanques. Dècades enrere, s’afegia al seguici quan aquest passava al costat del pou on ella tenia l’encontre amb Jesús. Ara la seva escenificació es fa prèviament a la Plaça i ella s’incorpora a la Processó des de l'inici.

Comprar entrades