Els apòstols

És el primer quadre de la Processó. Representen els dotze apòstols o deixebles de Jesús: Pere, Joan, Andreu, Jaume el major, Jaume el menor, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Simó, Tadeu i Judes.

Han protagonitzat dues de les escenes de la representació teatral a plaça, el Sant Sopar i l'Hort de Getsemaní, i ara encapçalen el seguici processional. Documents antics testimonien que tenien diàlegs, que anaven acompanyats per Jesús i que resaven el rosari durant el recorregut. En l’actualitat, no diuen res pel carrer.

Comprar entrades