Creu dels improperis

Els improperis són els instruments amb els quals es van fer burles, ofenses o retrets a Jesús durant la Passió: els claus que el van clavar a la creu, el gall que va cantar per les negacions de Sant Pere, la llança de Longuinus, la corona d’espines, el fuet de l’assotament, etc. Aquests improperis pengen d’una creu que porta un penitent amb vesta i cucurulla negres i recorden al públic els instants més tèrbols de la Passió.

Comprar entrades