Política de privacitat

La present Política de Privacitat constitueix juntament amb l’avís legal  el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.laprocesso.cat. La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que L'Associació "La Processó de Verges" dóna a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.laprocesso.cat passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (en endavant, l’“Usuari”).

El present lloc web és titularitat de la L'Associació "La Processó de Verges", amb domicili social a La Placeta de l'1 d'Octubre, 2; 17142 Verges i C.I.F.: G17505686. Entitat inscrita en el Registre Mercantil  en el foli XXX, del tom XXX, full XXX.

Al lloc web trobareu a la vostra disposició la present Política de Privacitat en català perquè la pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis al lloc web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o la nova normativa europea ens obligui a fer futures modificacions. Per això, L'Associació "La Processó de Verges" es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i recomana llegir detingudament la Política de Privacitat sempre que s’accedeixi al lloc web.

Confidencialitat

L'Associació "La Processó de Verges" es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Seguretat de les dades

L'Associació "La Processó de Verges" garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d’abril), que ha ampliat l’abast de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en fitxer degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, el responsable del qual és l'Associació "La Processó de Verges", i la finalitat del qual és la gestió dels usuaris i subscriptors, així com la venda en línia de productes i la resolució de consultes.

Les dades personals no se cediran a tercers (a excepció d’obligació legal) i es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

L’usuari pot accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic info@laprocesso.cat amb la referència: “Protecció de Dades”, a través d’un escrit signat a l’efecte i adjuntant còpia del DNI.

Comprar entrades