Manages al carrer major amb imatges de la Dolorosa i Pietat

Any: 1970
Tipus: Postal
Suport: Físic i digital
Autor: Autor desconegut
Etiquetes:
Manages Imatge Dolorosa Imatge Pietat Recollida imatges

Un grup de manages desfila pel carrer major, just sota el portal de la Mare de Déu, acompanyat per les imatges que han anat a recollir de la Pietat i de la Dolorosa. Tarda de Dijous Sant, 1970 (?).

FITER. Referència 1.667, Dipòsit legal nº194, GE. 1971.

Comprar entrades