Representació a plaça

Amb el decorat natural de les muralles i les torres de fortificació medievals de la plaça major s’escenifiquen els tres anys de la vida pública de Jesús, amb un èmfasi especial en els darrers dies i en la seva venda, detenció i condemna. Les escenes que es representen a la plaça són: el Ram o entrada de Jesús a Jerusalem, la Samaritana, el Sant Sopar, el Sanedrí o venda de Jesús, la Dansa de la Mort, l’Hort de Getsemaní i Ponç Pilat o la condemna de Jesús. Un cop Jesús condemnat, comença l’itinerari pels carrers. Jesús surt de la plaça amb la creu a coll rodejat de manages i jueus i va cap a la plaça de l’Església Parroquial de Sant Julià i Santa Bassilissa, on es comença a formar la Processó i comença la segona part de l'obra.

Els textos que reciten els actors es basen amb els que va compilar fra Antoni de Sant Jeroni a La Gran Tragèdia de la Passió y Mort de Jesuchrist Nostre Señor, en la versió que fou publicada a Lleida el 1873. Sobre la base d’aquests textos, al llarg dels anys s’han anat introduint modificacions, com les que van fer els germans Perpinyà als anys 50 o com les recents intervencions de Jordi Roca i Lluis Muntada.

L’any 2009, sota la direcció de Lluís Llach, es produí una important renovació i posada al dia d’elements escenogràfics i de vestuari que va suposar un increment notable de la plasticitat i vistositat de les escenes, posant el conjunt de la representació, sense trair en res la seva essència, al nivell estètic que requereix l’espectador del s. XXI.

Comprar entrades